• EMDR en traumaverwerking

EMDR & traumaverwerking

EMDR wordt toegepast bij: verwerkingsproblemen, trauma’s, fobieën en angsten.

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kan diep ingrijpen in het leven van mensen. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Niet iedereen lukt het deze ervaring op eigen kracht te verwerken. Lukt het niet om deze ervaring te verwerken dan ontstaan vaak psychische klachten. Onze hersenen hebben een natuurlijk beschermingsmechanisme. Als de gebeurtenis te heftig is om te verwerken wordt het in een ‘bijna’ afgesloten geheugengebied opgeslagen. De onaangename herinneringen blijven zich dan op de meest onverwachte momenten opdringen. Zo kan later een geluid, een geur, of een beeld, de gevoelens aan die gebeurtenis weer terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van die gebeurtenis. EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van deze traumatische ervaringen weer op gang te helpen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Hoe werkt EMDR?

Bij EMDR wordt de traumatische gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en ervaringen die daarbij horen. Hierdoor zal er meer informatie over de traumatische gebeurtenis bovenkomen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl je terugdenkt aan de nare ervaring luister je tegelijkertijd via een koptelefoon naar tikjes die je afwisselend links en rechts hoort. In plaats van tikjes kun je ook met je ogen de hand van de therapeut volgen.
Na ieder setje tikjes of oogbewegingen wordt er gevraagd welk beeld, gevoel of gedachten er bovenkomt. Hier geef je kort antwoord op, er wordt niet uitgebreid gesproken over datgene wat er bovenkomt. Je gaat net zolang door totdat de kracht en emotionele lading van de herinnering verminderd is.

Uiteindelijk zal het steeds gemakkelijker zijn om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

EMDR kan toegepast worden na bijvoorbeeld:

• Brand
• Getuige van geweld
• Mishandeling
• Misbruik
• Natuurramp
• Overval
• Pesterijen
• Verkeersongeval
• Verkrachting of aanranding
• Werkgerelateerde negatieve ervaringen

Indien een gebeurtenis niet verwerkt wordt kan dit leiden tot verandering in hoe je je voelt, hoe je denkt en reageert. Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen te maken hebben met zo’n gebeurtenis. De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Door de nare ervaring kunnen allerlei klachten ontstaan zoals:

• Angsten bijvoorbeeld: Rijangst, vliegangst
• Buitensporige schrikreacties
• Depressie
• Faalangst
• Fobieën bijvoorbeeld: spinfobie
• Herbeleving van de ervaring
• Nachtmerries of flashbacks
• Onverklaarbare lichamelijke reacties
• Paniek
• Schaamte of schuldgevoel
• Stress
• Slecht zelfbeeld
• Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring

  • Psychotherapie Den Bosch