• Therapiedenbosch, algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Psychotherapie Den Bosch

 • De therapie valt onder de complementaire zorg. Indien u aanvullend verzekerd bent voor (complementaire/alternatieve) – natuur- geneeskundige zorg, zal uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 • Het tarief voor een individuele sessie (1 uur) is € 95,00.
 • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
 • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op:
  bankrekening NL63ABNA 0569237718 • t.n.v.: Rianne Willemsens.
  Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
 • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
 • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole.
 • Als lid van de RBCZ valt de therapeut onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
 • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.
 • De therapeut werkt met een beroepscode. Dit houdt in dat alle informatie van de client vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Er wordt een dossier aangelegd waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan door de therapeut. Dit dossier is digitaal beveiligd.

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst.