• Therapiedenbosch, algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Psychotherapie Den Bosch

 • De therapie valt onder de complementaire zorg. De zorgverzekeraar zal de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. De vergoeding is afhankelijk van de dekking van uw polis. U dient namelijk aanvullend verzekerd te zijn voor (complementaire / alternatieve ) – natuur- geneeskundige zorg.
 • Het tarief voor een individuele sessie (1 uur) is € 95,00.
 • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Dit is  ongeacht de reden van annulering.
 • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op:
  bankrekening NL63ABNA 0569237718 • t.n.v.: Rianne Willemsens.
  De factuur kan ook contant betaald worden. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
 • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
 • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden. Deze eisen hebben betrekking op bijscholing, opleiding, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole.
 • Als lid van de RBCZ valt de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
 • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut  werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch ook aangesloten bij een geschilleninstantie  de SCAG.
 • De therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch werkt met een beroepscode. Dit houdt in dat alle informatie van de client vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Er wordt een dossier aangelegd waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan door de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch. Dit betekend dat het dossier digitaal beveiligd is.

Wachtlijst: