• Therapiedenbosch, algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Psychotherapie Den Bosch

 • De therapie valt onder de complementaire zorg. De zorgverzekeraar zal de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. De vergoeding is afhankelijk van de dekking van uw polis. U dient namelijk aanvullend verzekerd te zijn voor (complementaire / alternatieve ) – natuur- geneeskundige zorg.
 • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Dit is ongeacht de reden van annulering.
 • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op:
  bankrekening NL63ABNA 0569237718  t.n.v.: Rianne Willemsens.
  De factuur kan ook contant betaald worden. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
 • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
 • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden. Deze eisen hebben betrekking op bijscholing, opleiding, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole.
 • Als lid van de RBCZ valt de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
 • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut  werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch ook aangesloten bij een geschilleninstantie  de SCAG.
 • De therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch werkt met een beroepscode. Dit houdt in dat alle informatie van de client vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Er wordt een dossier aangelegd waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan door de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch. Dit betekend dat het dossier digitaal beveiligd is.

Covid-19:

Omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie verschillende regels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. In mijn praktijk hanteer ik de volgende regels:

 • Kom op tijd, maar niet te vroeg. Zodat de wachtruimte zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden.
 • Zodra je in het gezondheidscentrum bij nr. 13 binnenkomt vraag ik je de desinfecterende gel te gebruiken, deze is tegen de houten wand geplaatst.
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat je partner thuis.
 • De deur van mijn praktijkruimte (kamer 10) zal ik voor je open en dicht doen.
 • Voor en na het gesprek was ik mijn handen.
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand.
 • Mocht je moeten hoesten of niezen dan gelieve dit te doen aan de binnenkant van je elleboog of gebruik een papieren zakdoekje dat je gelijk in de prullenbak kunt doen.
 • Blijf thuis indien je of één van jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Mocht je ondanks deze maatregelingen liever geen afspraak in de praktijk maken, dan kan er altijd een afspraak via beeldbellen gemaakt worden.

 • Psychotherapie Den Bosch