• Therapiedenbosch, algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Psychotherapie Den Bosch

 • De therapie valt onder de complementaire zorg. De zorgverzekeraar zal de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. De vergoeding is afhankelijk van de dekking van uw polis. U dient namelijk aanvullend verzekerd te zijn voor (complementaire / alternatieve ) – natuur- geneeskundige zorg.
 • Het tarief voor een individuele sessie (1 uur) is € 95,00.
 • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Dit is  ongeacht de reden van annulering.
 • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op:
  bankrekening NL63ABNA 0569237718 • t.n.v.: Rianne Willemsens.
  De factuur kan ook contant betaald worden. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
 • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
 • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden. Deze eisen hebben betrekking op bijscholing, opleiding, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole.
 • Als lid van de RBCZ valt de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
 • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut  werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch ook aangesloten bij een geschilleninstantie  de SCAG.
 • De therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch werkt met een beroepscode. Dit houdt in dat alle informatie van de client vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Er wordt een dossier aangelegd waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan door de therapeut werkzaam bij Psychotherapie Den Bosch. Dit betekend dat het dossier digitaal beveiligd is.

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst.